Základná škola s materskou školou Boleráz 456

Prihlásenie
 • T 5 - 2018

  21. novembra 2018  v stredu sa uskutoční  celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu Testovania 5 -2018 udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ  v Boleráze  na deň 21.11.2018 /t.j. v stredu / riaditeľské voľno pre žiakov 6. až 9. ročníka. 

  Na 1. stupni bude riadne vyučovanie. ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke.

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • Oznamy

   

  12. -16.11. - štvrťročné písomné práce

  19.11. - ŠMO stolný tenis v Jaslovských Bohuniciach -p. Šarvaic

  19.11. -  štvrťročná hodnotiaca PR

  19.- 23.11. - Európsky týždeň boja proti drogám 

  21.11.  - Testovanie 5 -2018, (streda), 

                2. stupeň riaditeľské voľno

  23.11.-  ukončiť výtvarné súťaže podľa harmonogramu

  26.11. - triedne schôdzky ZRPŠ :

                1.st. - o 16.00 h

                2.st. -  13.30 - 17.00 h formou individuálneho pohovoru

  28.11. - OK OSJL

  29.11. - OK TO

   

 • jeseň a premeny v obci

          Žiaci 4. ročníka, v rámci predmetu vlastiveda,  dlhodobo pozorovali zmeny v prírode na jeseň.

  Svoje pozorovania a zistenia zapísali do svojich projektových prác. Atmosféru jesene doplnili kresbami a obrázkami.

  Práca bola veľmi zaujímavá !

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=474

 • turistický krúžok

   

  Turistický krúžok 9.11. 2018

  V piatok sme sa prešli do Mlynárovho kola. Žiaci videli malé kozliatka na farme. Melinda sa aj odfotila. V Mlynárovom kole sme sa posilnili pod prístreškom pri potoku a rozprávali si príbehy  o zvieratkách

   

   

 • Nebuď otrok drog

  Rád súťažíš ?  Zapoj sa do vedomostného kvízu o drogách  a vyhraj skvelé ceny !

  Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov II. stupňa základných škôl Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

   Súťažný vedomostný kvíz je sprístupnený od 08.10.2018 do 02.12.2018, 12:00 hod.

  Na zapojenie sa do súťaže ostáva pár dní !!!!!!

  Všetky informácie o súťaži nájdete na stránke www.nebudotrokdrog.sk

 • OK vo volejbale - 1.m.

    7. novembra naši volejbalisti J. Buchan, M. Neštický, D. Nídel,J. Danišovič,F. Lančarič, A Psota, P. Varga, 

  M. Korytár,T. Mažgút, T. Racek, A. Školek, J. Urbánek, Š. Vadovič v okresnom kole vyhrali 1.miesto  a postúpili do krajského kola.

  Blahoželáme !

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=471

   

 • E - T5 2018

   5. novembra, nakolľko naša škola má licencie do systému e-Test, zrealizovali sme  prípravu žiakov na T5-2018 elektronickou formou pod názvom E-Testovanie 5-2018. 

  E-Testovanie 5-2018 sa uskutočnilo z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 

  Testovanie sa uskutočnilo online formou , zadania testov v papierovej podobe budú zverejnené od 7.11.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=469

   

 • úspechy volejbalistov

           16. a 17. októbra naši volejbalisti v základnom kole dosiahli pekné výsledky. Chlapci boli prví a postupujú do finále a dievčatá sa umiestnili na druhom mieste a zabojujú o 5. - 7.m.

  Držíme im palce !

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=472

 • kvíz - 100. výročie vzniku ČSR

         Dňa 26. októbra sa uskutočnil kvíz k 100. výročiu vzniku Československa. Súťažili žiaci 9. ročníka. Preukázali hlboké vedomosti o vzniku ČSR, o Štefánikovi, o histórii vzťahov Čechov a Slovákov.

  Víťazom N. Vadovičovej a Š. Hornáčkovi blahoželáme.

  29. 10.  sme pripravili pre žiakov rozhlasovú reláciu k vzniku ČSR a výročiu  Deklarácie slovenského národa.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=466

 • Výchovný koncert

     29. októbra sa konal v kultúrnom dome výchovný koncert na tému Zneužívanie moci.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=467

   

 • OŽZ

      V rámci OŽZ žiaci 8. a 9. ročníka navštívili aj Dolnú Krupú, kde si prezreli 150 ročné sekvoje.

   

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=470

   

 • Halloween

             26. októbra žiaci 5.A oslávili blížiaci sa Halloween a spolu s triednou pani učiteľkou si na hodine anglického jazyka priblížili zvyky a tradície tohto sviatku. Nechýbali strašidelné kostýmy, súťaže, sladké prekvapenie ani príjemná spoločnosť našej pani riaditeľky.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=465

 • krúžok - jesenné kytice

   Žiaci na krúžku pod vedením p. uč. Dudášovej urobili pekné práce na tému Jeseň.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=468

   

 • Šarkaniáda

   26. októbra po vyučovaní , žiaci z 5.B zobrali svoje šarkany, vybehli na ihrisko a vyskúšali silu vetra a svoju zručnosť.

  Bola to zábava !

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=464

   

 • Medzinárodný deň knižníc

        26. októbrra žiaci 3.ročníka mali netradičnú hodinu v školskej knižnice, kde si pripomenuli Medzinárodný deň knižníc. Porozprávali sa o obľúbených knihách a literánych postavách. Vytvorili plagát STROM VZÁCNYCH MYŠLIENOK, na ktorý prilepili zaujímavé výpovede o knižkách.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=463

 • Chrípka - metodické usmernenie

        RÚVZ v Trnave  nám i rodičom v prílohe posiela metodické usmernenie  v súvislosti s chrípkovou sezónou 2018/2019.


  metodicke_usmernenie_OU_odbor_skolstva(1).pdf

   

 • literárno -dejepisná exkurzia

  22. 10. 2018 – žiaci 8. a 9. ročníka

  Exkurzia žiakov bola zameraná na 100. výročie vzniku Československej republiky.

  Čo spája Dušana Jurkoviča, významného slovenského architekta, s M. R. Štefánikom a J. M. Hurbanom? Jurkovič je autorom monumentálnych mohýl oboch národovcov.

  Žiaci navštívili Pamätnú izbu J. M. Hurbana v Hlbokom a poklonili sa pamiatke spoluzakladateľa spisovnej slovenčiny pri Hurbanovej mohyle na cintoríne v Hlbokom.

  V Brezovej pod Bradlom v Pamätnej izbe Dušana Jurkoviča žiakov zaujal model Mohyly M. R. Štefánika, ktorý sa roztvára a ukazuje vnútro mohyly s hrobkou. Pozreli si aj dokumentárne zábery z pohrebu M. R. Štefánika.

  Na Bradle vzdali hold M. R. Štefánikovi, spoluzakladateľovi Československej republiky.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=461

 • Európsky týždeň jazykov

  Európsky deň jazykov je deň, kedy chceme upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti i celoživotného vzdelávania. Tento rok oslavujeme už 17. ročník tohto významného dňa a na našej škole sme si ho pripomenuli v podobe rôznych aktivít. Pani učiteľky spolu so svojimi žiakmi na hodinách cudzích jazykov spievali, čítali cudzojazyčnú literatúru, hrali divadelné scénky, vyrábali prekladové kartičky, žiaci vytvorili a odprezentovali svoje projekty o cudzích jazykoch, a taktiež pripravili návrhy dizajnov na oficiálne tričko EDJ 2019, čím sme sa po prvýkrát zapojili do medzinárodnej súťaže „Tričko Európskeho dňa jazykov“. Návrhy sme odoslali a už nám zostáva len čakať a dúfať, že sa na našich žiakov usmeje šťastie. Držme im palce!

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=459

   

 • Jesenné tvorivé dielne

    Žiaci v ŠKD1 v stredu 17.10. za pomoci rodičov, starých rodičov,  vytvoili z rôznych jesenných materiálov pekné práce, ktoé vystavili vo vestibule školy.

  Spoločne strávený čas tak venovali tvorivej zábave.

   

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=458

 • testovanie pohybových zručností prvákov

      Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,

  18.10. (štvrtok) u žiakov 1. ročníka bude prebiehať od 1. vyučovacej hodiny  - celé dopoludnie  testovanie pohybových zručností v telocvični školy.

  Treba si priniesť len športové oblečenie.  

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=460

strana: