Základná škola s materskou školou Boleráz 456

Prihlásenie
 • Oznamy

  14. - 18. 01. - polročné písomné práce

  14. 01. - triedna schôdza pre rodičov žiakov 8.r. ohľadom lyžiarského výcviku o 16.00 h v triede 8.r.

  14. 01. - zasadnutie Rady školy o 16.00 h

  16. 01. - OK OANJ v Trnave

  21. - 25. 01. - LVK pre 8.r.

  22. 01. - OK Šaliansky Maťko

  23. 01. - polročná klasifikačná PR

  30. 01. - OK MO 5.r. v Trnave

  31. 01. - karneval 1. stupeň  7.30. - 10.00 h

                diskotéka  2. stupeň 10.20 - 12.50 h

  31. 01. - vydanie výpisov vysvedčení za 1. polrok :

                1. stupeň - 10.30- 11.00 h

                2. stupeň - 3. vyuč. hodina

  Skrátené vyučovanie 1.stupeň - do 11.00 h

   

 • 3.m. v OK Šaliansky Maťko

     22. januára sa naša žiačka P. Lenoráková zúčastnila OK súťaže v prednese povesti - Šaliansky Maťko.

  V kategórii B sa umiestnila na 3.mieste. 

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

   

   

 • T5 - 2018

   

                      21. novembra 2018 boli piataci testovaní z predmetov matematika , slovenský jazyk a literatúra.

  Naši žiaci uspeli v rámci SR výborne, dosiahli vyššie percentá ako je celoslovenský priemer.

  Priemerná úspešnosť v SR -              MAT - 59,3 %,  SJL - 58,4 %

  Priemerná úspešnosť našej školy -  MAT - 61,5 %, SJL -  67,1 %.

   

 • 4. miesto v OK OANJ

   

  Dňa 16. 01. 2019 žiak deviateho ročníka Adam Psota reprezentoval našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Spomedzi 25-tich zúčastnených sa Adam umiestnil na krásnom štvrtom mieste.

  Adam sme na teba pyšní, ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

  Gratulujeme.

   

 • Sánkovačka ŠKD

    Kopec snehu využili žiaci z ŠKD na rôzne aktivity ako sánkovanie, guľovanie, stavanie snehuliaka.

  Ako odmena za pobyt na sviežom vzduchu boli vyzimené červené líčka a športovo prežitý deň !

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=492

 • Vianočná akadémia

                           Dňa 21.12.2018 (piatok) sa uskutoční v kultúrnom dome v čase od 8.00-10.00 hod. tradičná vianočná akadémia .

  Naši žiaci si pripravili pekný program.

                          Srdečne Vás všetkých pozývame!

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=491

 • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD1

   

        Rodičia i starí rodičia aj tento rok nesklamali a prišli v hojnom počte na tvorivé dielne do školy.

  Obdobie vianočných sviatkov sa pomaly blíži .

   Ďakujeme všetkým , ktorí spolu s deťmi vytvorili pekné práce a darčeky !

   

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=489

   

 • Koledníci z MŠ

  Malí vinšovníci z MŠ nás aj tento rok potešili svojimi vinšami , piesňami ako aj malými darčekmi.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=486

   

 • Vianočná výzdoba

    Celá škola žije vianočnou náladou !

  To sa odzrkadľuje vo výzdobe školy - nástenky, okná, stromčeky, ikebany , ako aj v nácviku programu na vianočnú akadémiu.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=488

 • Vianočné piesne a koledy

       13. decembra T. Racek a N. Ladňáková v súťaži Vianočné piesne a koledy v kategórii  B spevácka skupina  obsadili 2. miesto.

  Blahoželáme !

 • Vianočné aranžovanie - 1. miesta

  Naši žiaci opäť zabojovali na súťaži Vianočné aranžovanie, ktoré sa konalo v Rakoviciach. B. Vargová získala 1.m. v povinnej väzbe a Š. Hornáček 1.m. vo voľnej väzbe.

  Blahoželáme !

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=483

 • Vianočný výchovný koncert

  Koncert s najkrajšími vianočnými melódiami a koledami – Tichá Noc, Ave Maria, Poďme bratia do Betléma, Benedictus, Rolničky, rolničky a mnohé ďalšie – nám navodil  tú správnu vianočnú atmosféru. 

   O tú sa postarala  dvojica  spevákov Jaro Gažo a Radko Pažej z OZ Škola života. 

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=485

   

 • Maľovaný sen Vianoc

              Vo výtvarnej súťaži Maľovaný sen Vianoc D. Lopatková a S. Kováčová získali 1. miesto.

  Blahoželáme !

   

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=482

 • Turistický krúžok

   

  V piatok  16. 11. 2018 sme sa prešli k Hornému háju.  Žiaci sa odfotili na lavičke pri troch krížoch.

  Počas cesty žiaci živo diskutovali o zážitkoch zo školy. 

   

 • UNICEF - Vianočná zbierka 2018

             Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na  Vianočnú zbierku UNICEF 2018  kúpou pohľadnice.

  Spolu sme vyzbierali sumu 125 eur.

   

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=481

   

 • Mikuláš, Mikuláš.....

  Aj tento rok zavítal do našej školy Mikuláš.

  Privítali sme ho  peknou vianočnou výzdobou podfarbenou zimnou atmosférou. 

  Deti Mikulášovi zarecitovali a zaspievali, za čo ich  odmenil sladkosťami.

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=481

   

 • Vianočná zbierka UNICEF 2018

  Od  3. do 12. decembra bude na našej škole prebiehať Vianočná zbierka UNICEF 2018.  

  Zakúpením vianočných pohľadníc prostredníctvom Vašich detí môžete pomôcť deťom, ktoré to potrebujú.

  1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom.  Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou.

  1,4 milióna hladujúcich detí – 1,4 milióna príbehov

  Aj vďaka Vám ich môže byť viac...

  Ďakujeme za každý Váš príspevok!

  viac : http://www.unicef.sk/skoly/40-vianocna-zbierka-instrukcie/

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=479

 • Svet okolo nás

          6. decembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prezentácie v kine Hviezda v Trnave , ktorá patrí do projektu Svet okolo nás s názvom Kuba - dve tváre slobody. Celá prezentácia  bola veľmi zaujímavá. Okrem života na Kube boli vysvetlené i mnohé geografické javy pútavým spôsobom. Žiaci si zopakovali a získali nové vedomosti z geografie, biológie, ekológie, ale i histórie či občianskej náuky. Podnetná bola i záverečná diskusia s autormi prezentácie.

  http://www.svetokolonas.com/popis-programu/kuba/

   

 • Vianočné aranžovanie

       Predvianočnú atmosféru navodili aj žiaci na krúžku  pod vedením p. učiteľky Dudášovej , kde vytvorili prekrásne vianočné dekorácie.

   

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=480

 • Čas premien - prednáška

   

   V utorok  4.12.2018 pani lektorka Ing. Gabika Hurbanová  prednášala pre dievčatá siedmeho ročníka našej školy  na tému  "Čas premien".

  Jej obsahom boli zaujímavé témy ako psychické míľniky dospievania - očakávanie/rozčarovanie, vývoj osobnosti, kto som ja, moje sebavedomie, svet okolo mňa, vzťah  k rodičom, rovesníkom/priateľstvá, láska/......

  http://zsboleraz.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=478

   

strana: